Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

MUU TURVALLISUUSKOULUTUS

 • 10. Henkilöturvallisuus asiakaspalvelutehtävissä 8 - 32 h
 • 11. Uhkaava asiakas
  12. Itsepuolustuksen peruskurssi 8 - 16 h                    
  13. Myymäläturvallisuuden perusteet 6 - 8 h
  14. Kaasusumutin käyttäjäkoulutus vähintään 4 h                                     
  15. Alkusammutuskoulutus AS1 (SPEK)
  16. Työturvallisuuskorttikurssi (TTK) 
 • 17. Tulityökorttikurssi (SPPL/SPEK)
 • 18. Ensiapukoulutusket (ERF)
 • 19. Hotelli/ravintola henkilökunnalle räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia

 


Hankalat asiakastilanteet, Uhkaavan / väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen koulutukset eri organisaatioille räätälöitynä

10-11. Henkilöturvallisuus asiakaspalvelutehtävissä 8 - 32 h  

(räätälöidään ryhmän mukaan)

12. Itsepuolustuksen peruskurssi

(räätälöidään ryhmän mukaan)

13. Myymälä turvallisuudenperusteet 6 - 8 h

(räätälöidään ryhmän mukaan)

Kurssin yksilöllinen koulutussuunnitelma laaditaan asiakkaan tehtäväkuvan perusteella.

14. Turvallisuuteen liittyvät luennot

(räätälöidään ryhmän mukaan)

15. Kaasusumutinkoulutus vähintään 4 h

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat kaasusumutinta työssään tai henkilökohtaisen koskemattomuuden tai omaisuuden suojeluun.

Koulutuksen sisältö noudattaa soveltuvin osin vartijoille ja järjestyksenvalvojille säädetyn koulutuksen sisältöä.
Kurssiin sisältyy mm:
lakiperusteet
kaasusumuttimen hankkiminen, luvat, säilytys ja kelpoisuusaika.
tietoa kaasusumuttimen eri tehoaineista, ominaisuuksista ja vaikutuksesta.
tiedot kaasusumuttimen ampumaetäisyydestä, maalista ja ensiavusta.
kaasusumuttimen tyypilliset käyttötilanteet ja käyttökynnys.
käytännön harjoittelua ja käytön osaamisen osoittaminen (kirjallinen ja käytännön koe)

16. Alkusammutuskoulutus AS1

Alkusammutuskoulutuksen (2h) sisältö

 • Teoriaosuus sisätiloissa, 1 h
 • Tulipalon ominaisuudet
 • Alkusammutuksen merkitys
 • Toiminta tulipalotilanteessa
 • Erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä
 • Käytännön harjoittelu ulkotiloissa, 1 h
 • Käsisammuttimen käyttö
 • Sammutuspeitteen käyttö

Opetus noudattaa Suomen Palopäällystöliiton julkaiseman Alkusammutusharjoitus -oppikirjan sisältöä.

Kurssinjohtaja käyttää opetuksessaan alkusammutuskoulutuksen diasarjaa ja siihen liittyviä videoita

17. Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskortin saannin edellytyksenä on hyväksyttävästi suoritettu työturvallisuuskorttikurssi.

Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. 

Työturvallisuuskorttikurssin suorittanut

 • tietää yhteisen työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut

 • osaa tunnistaa työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä

 • omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen  

Kurssin toteutuksesta vastaa turvallisuuskortin kouluttajakoulutuksen suorittanut kurssinjohtaja.

Työturvallisuuskorttikursseista löydät tietoa Korttikurssit -sivulta

 .