Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

VARTIJAKOULUTUS

5. Fyysisen voimankäytön perusteet (5 h)

( aikaisemmin Voimankäytön yleinen osa )

Koulutuksen kesto

Vartijan ja järjestyksenvalvojan fyysisen voimankäytön perusteet on laajuudeltaan vähintään kuusi
(6) oppituntia, josta teoriaopetusta on oltava vähintään yksi (1) oppitunti.

6. Kaasusumutinkoulutus (11 h) ( 5 h)

KAASUSUMUTTIMEN KÄYTTÄJÄKOULUTUS
Kaasusumutinkoulutus (vähintään viisi (5) oppituntia)
voidaan antaa vartijoille tai järjestyksenvalvojille kaasusumuttimen yhtenä lakisääteisenä hallussa pitämisen edellytyksenä.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksen yleisen osan
(vähintään neljä (4) tai kuusi (6) oppituntia) tai fyysisen voimankäytön perusteiden (vähintään (6) oppituntia)
hyväksyttyä suorittamista. Ennen 1.1.2017 suoritetun yleisen osan korvaavuus on määritelty liitteessä yksi (1)

Korvaavuudet
Vartijan voimankäyttökoulutuksen osana 1.10.2002 jälkeen ja ennen 1.1.2017 suoritettu kaasusumutinkoulutus korvaa
tässä liitteessä määritellyn koulutuksen täysimääräisesti.
Fyysisen voimankäytön perusteet ja kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus voidaan
suorittaa osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 10 §:ssä tarkoitettua vartijan koulutusta

 

7. Teleskooppipatukkakoulutus (11 h ) ( 5 h)

TELESKOOPPIPATUKAN KÄYTTÄJÄKOULUTUS
Teleskooppipatukan käyttäjäkoulutukseen (vähintään viisi (5) oppituntia) osallistuminen edellyttää
vartijan tai järjestyksenvalvojan fyysisenvoimankäytön perusteiden (vähintään kuusi (6) oppituntia)
hyväksyttyä suorittamista. Koulutuksessa oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja tauon 15 minuuttia.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksen yleisen osan
(vähintään neljä (4) tai kuusi (6) oppituntia) tai fyysisen voimankäytön perusteiden (vähintään (6) oppituntia)
hyväksyttyä suorittamista.

Korvaavuudet
Vartijan voimankäyttökoulutuksen osana 1.10.2002 jälkeen ja ennen 1.1.2017 suoritettu kaasusumutinkoulutus korvaa
tässä liitteessä määritellyn koulutuksen täysimääräisesti.
Fyysisen voimankäytön perusteet ja kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus voidaan
suorittaa osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 10 §:ssä tarkoitettua vartijan koulutusta

8. Vuotuiset voimankäytön kertauskoulutukset

Vartioimisliikkeen vartioille tarkoitettu lakisääteinen vuotuinen voimankäytön kertauskoulutus.